De fiscaliteit en kosten van tak 23-verzekeringen

Hoeveel belastingen betaalt u op een tak 23-product? Moet u kosten betalen? En levert zo’n polis u ook fiscaal voordeel op? Wij zetten het voor u op een rijtje.

Betalen …
Op elke premie die u stort in een tak 23-oplossing betaalt u 2% premietaks. Als u evenwel een tak 23-pensioenspaarverzekering afgesloten hebt, valt hiervoor de premietaks weg.

Roerende voorheffing hoeft u niet te betalen op een tak 23-product, tenzij die een gewaarborgd rendement biedt.

Naast een premietaks betaalt u wellicht ook nog kosten op een tak 23-polis. Die kunnen de vorm aannemen van instap-, uitstap- of beheerskosten. Elke verzekeraar beslist vrij welke en hoeveel kosten hij aanrekent.

  • De instapkosten worden meteen afgehouden van het door u gestorte bedrag en worden dus niet belegd. Ze variëren meestal tussen 0 en 4%.
  • De beheerskosten hebben betrekking op de fondsen die in uw tak 23-producten opgenomen zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten die u moet betalen omdat u van het ene fonds naar het andere overgestapt bent.
  • Uitstapkosten betaalt u wanneer u uw contract opzegt voor de eindvervaldag. Meestal schommelen ze tussen 1 en 5% en dalen ze naarmate de eindvervaldag van uw polis nadert.

Krijgen
Een levensverzekering van het type tak 23 kan u enkel fiscaal voordeel opleveren als het gaat om een pensioenspaarverzekering. In dat geval kunt u tot € 940 fiscaal voordelig storten voor het inkomstenjaar 2017. U geniet hiervoor een belastingvermindering van 30%, wat neerkomt op maximaal € 282 (30% van € 940).