De fiscale ruling: voor verbetering vatbaar?

We hebben gezien wat fiscale ruling juist inhoudt en dat het systeem zowel voor zelfstandigen als voor kmo's in bepaalde situaties zeer interessant kan zijn. De procedure is perfect legaal, maar betekent dit ook dat het systeem niet voor verbetering vatbaar is en in alle omstandigheden een totale zekerheid geeft?  Zeker niet. Dit gaan we nu van dichterbij bekijken.

Volledig open, legaal en eerlijk
In tegenstelling tot wat sommigen soms beweren is een fiscale ruling aanvragen juist het omgekeerde van een belastingontduiking. Het is een optimaal gebruik maken van de bestaande wetten. Men legt de situatie en de geplande verrichting voor aan de fiscale administratie en het is deze laatste die beslist of alles OK is in functie van de eigen regels. Er kan dus geenszins sprake zijn van ontduiking, evenmin van een gunstigere behandeling, eventueel in strijd met de wet.

Let wel: het moet gaan om voorafgaande vraag over een situatie die fiscaal nog geen uitwerking heeft gehad. Het principe zelf van de ruling eist dus dat je de aanvraag indient alvorens je tot de verrichting overgaat. Eens je de aangifte gedaan hebt of, erger nog, als er een geschil is, is het niet meer mogelijk om een fiscale ruling aan te vragen.

Soms onduidelijke en veranderende reglementen
De Federale Overheidsdienst Financiën heeft met het instellen van dit systeem zeker een stap in de goede richting gezet. Toch is het slechts een antwoord op een euvel: de onduidelijkheid van bepaalde wetten en reglementen en - erger nog - de voortdurende wijzigingen die aan deze wetten aangebracht worden.  Waren alle regels klaar en duidelijk en werden ze niet om de haverklap aangepast, dan zou het systeem van de ruling misschien niet nodig zijn.

Daarbij kan de verandering van de wetten ook leiden tot onverwachte en onaangename situaties. Er kan over een bepaalde verrichting een ruling aangevraagd worden, en alles kan in orde zijn, maar als de reglementen tussen de aanvraag en de toepassing veranderen, dan kan alles weer in de onzekerheid verzeild raken.

Nog te weinig gekend bij kmo's en zelfstandigen
Op het ogenblik zijn het vooral grote ondernemingen of buitenlandse investeerders die van het systeem gebruik maken. Daarom is het de bedoeling de ruling ook bij zelfstandigen en kmo's te promoten, zodat ook zij zouden kunnen genieten van deze rechtszekerheid.

Liever een rondzendbrief dan een ruling
Dit was een andere opmerking die het NSZ terecht maakte. Een ruling bindt de fiscale administratie slechts voor de behandeling van het dossier van de persoon die de ruling aangevraagd heeft.  Maar als het voor die persoon/onderneming geldt, waarom zouden alle andere ondernemingen, zelfstandigen en kmo's in dezelfde situatie daar ook niet van kunnen genieten?  Om die reden zou de FOD Financiën zulk een beslissing misschien beter in een rondzendbrief gieten, die voor alle belastingplichtigen van toepassing zou zijn, zodat ook anderen ervan kunnen profiteren.  Nu gebeurt het soms nog dat bepaalde controleurs de inhoud van een ruling bij andere of latere fiscale controles niet respecteren.

Al is het systeem niet perfect, door de verleende zekerheid is het in elk geval een grote stap vooruit. Ook kmo's en zelfstandigen moeten hiervan overtuigd zijn en ervan gebruik maken.