De Belgen en hun pensioen: hoe denken ze erover?

Ondanks de recente maatregelen van de overheid, zien de meeste mensen zichzelf nog altijd op 61 jaar met pensioen gaan.

Weinig vertrouwen in het wettelijk pensioen
Wat opvalt, is dat 1 actieve Belg op 2 zich zorgen maakt over zijn toekomstige financiële situatie, na de pensioenleeftijd. De actieve Belg lijkt niet naïef: hij is helemaal niet overtuigd dat de overheid de pensioenen in de toekomst zal kunnen blijven betalen. Deze overtuiging daalt tot amper 21%.

De regering krijgt een onvoldoende van de Belg

Onze landgenoten zien wel dat de overheid bepaalde maatregelen treft om het aantal pensioengerechtigden op te vangen, maar nauwelijks één op de 10 vindt dit voldoende!

Dit is opmerkelijk, want nooit hebben regeringen bij ons zoveel gedaan om aan dit probleem iets te doen.  Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd tot 66 jaar in 2025 en tot 67 jaar in 2030, en het geleidelijk aan verlengen van de loopbaanvoorwaarden zijn natuurlijk de twee meest opmerkelijke beslissingen. Daarnaast werden nog tal van andere beslissingen genomen, bijv. over de gelijkschakeling van de minimumpensioenen, voor bijzondere statuten of over het werken na de pensioenleeftijd. Wij kunnen slechts deze paradox vaststellen: 90% van de mensen vindt dat de overheid te weinig doet, maar wat de overheid doet, wordt meestal fel bekritiseerd.

De Belg heeft een fout beeld van de pensioenrealiteit. 

  • Ondanks de recente maatregelen van de overheid, zien de meeste mensen zichzelf op 61 jaar met pensioen gaan. Ze denken wel dat de "anderen" een jaartje vroeger met pensioen gaan. Opmerkelijk is wel dat zij niet blijken te weten dat de werkelijke gemiddelde pensioenleeftijd bij ons nog altijd slechts... op 58 jaar ligt.
  • Wat de effectieve loopbaan betreft, zijn ze er nog meer naast: ze geloven in een carrière van 38 jaar, terwijl de gemiddelde effectieve loopbaan slechts 32,5 jaar bedraagt! (bron: Eurostat). We herinneren eraan dat een volledige loopbaan in theorie 45 jaar bedraagt.
  • Werknemers die een volledige loopbaan (van 45 jaar) achter de rug hebben, vallen met het wettelijk pensioen (de eerste pijler) gemiddeld terug op 40% van hun beroepsinkomen. Wie geen volledige loopbaan heeft, zit dus nog in slechtere papieren.

Duurtijd loopbaan rechtvaardiger dan pensioenleeftijd

  • Voor een derde van de actieve Belgen is de actieve loopbaan (inclusief gelijkgestelde periodes) het meest rechtvaardige criterium voor de bepaling van het wettelijk pensioen.
  • Een vierde opteert voor de effectieve loopbaan (exclusief gelijkgestelde periodes). Gelijkgestelde periodes omvatten o.a. werkloosheid, moederschapsverlof, ziekte, tijdskrediet …
  • Een zesde is voorstander om het wettelijk pensioen te laten bepalen door de gestorte bijdragen.
  • 10% van de actieve Belgen vindt de pensioenleeftijd het meest rechtvaardige criterium en 7% vindt dat het statuut de doorslag moet geven.

Onderzoek

De resultaten besproken in dit artikel komen uit het Nationaal Gezonderzoek 2015 van Delta Lloyd Life.