De belangrijkste oorzaken van stress op het werk

Overbelasting
Als het takenpakket te groot is en werknemers dit niet kunnen bolwerken, dan bestaat de kans dat ze overbelast geraken. Met soms langdurige afwezigheid tot gevolg. Ook een personeelstekort kan meespelen. Sommige sectoren kampen met een chronisch tekort aan personeel, wat maakt dat één persoon het werk moet doen van twee (of zelfs meer) personen.

Onduidelijke opdrachten
Als bedrijfsleider kan u maar beter een duidelijke visie hebben. Die visie moet u ook overbrengen naar uw werknemers. Geef daarom duidelijke opdrachten. Onduidelijk management leidt bij werknemers tot stress.

Onderbelasting
Werknemers die steeds hetzelfde moeten doen, maar eigenlijk meer in hun mars hebben? Heeft u hier geen aandacht voor, dan kan dit leiden tot een zogezegde bore-out bij uw personeel. Werknemers die niet meer het gevoel hebben dat ze zinvol werk leveren kunnen hierdoor stress krijgen.

Een ongeschikte werkplek
Het lijkt misschien bijzaak, maar dat is het niet. Een werkplek bepaalt mee hoe een werknemer zich voelt. Te veel of te weinig licht, te veel lawaai, te dicht op mekaar zitten of een slecht bureau waar u in een compleet verkeerde houding zit. Het zijn allemaal factoren die het gevoel van welzijn op de werkvloer ondermijnen.

Zich onbegrepen voelen
Een werkgever die zijn werknemers naar een hoger niveau tilt? Dat kan vooral als werknemers zich begrepen voelen. Geeft u nauwelijks vertrouwen en steun aan uw personeel? Dan is de kans groter dat ze met negatieve gevoelens aan de dag beginnen.

Onregelmatig werken
Weekendwerk, (nacht)shiften en overuren: het is vaak een bron van stress. Een flexibel uurrooster kan prettig zijn, maar enige regelmaat is opportuun. Een werknemer heeft structuur nodig, hoe flexibel die structuur soms ook moge zijn, enig werkkader is nodig.

Te weinig loon
Elke dag hard werken, maar het loon is niet in verhouding? Werknemers krijgen hierdoor het gevoel niet echt mee te tellen en missen waardering. Het is vaak een onderhuidse bron van frustratie.

Geen toekomstperspectief
Niet iedereen wil leidinggevende worden. Maar werknemers vinden het doorgaans wel belangrijk om te kunnen groeien in hun functie of binnen het bedrijf. Zijn er op dat vlak weinig of geen mogelijkheden, dan kan dat bij sommige werknemers leiden tot ongenoegen.

Slechte sfeer
Directie, management, het team. Een bedrijf is een geheel van mensen. Vaak van zeer verschillende mensen. Het is belangrijk om als leider mee voor een goede sfeer te zorgen. Een slechte werksfeer kan voor veel problemen zorgen. Elke dag werknemers die met lange tanden komen werken? U mag er vast niet aan denken.