Brugpensioen! Welke invloed op je pensioen?

Je wordt op SWT gestuurd. Welke invloed heeft dit op je pensioen? SWT staat voor "stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag", wat sinds 1 januari 2012 de nieuwe naam is van het vroegere brugpensioen.

Invloed op je wettelijk pensioen

Het brugpensioen werd aan het begin van de jaren '70 ingericht om de werkloosheid op te vangen die het gevolg was van de toenmalige oliecrisis. Oudere werknemers konden zo  - dat was althans de bedoeling - door jongeren vervangen worden. De ontslagen werknemers kregen een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering. Voor de berekening van het pensioen wordt de periode van werkloosheid met bedrijfstoeslag gelijkgesteld met een gewerkte periode. Tot 2012 werd het pensioen berekend op basis van je werkelijk loon. Sinds de hervorming geldt de gelijkstelling op het werkelijke loon slechts vanaf 59 jaar. Dit systeem moest een stimulans zijn om "te jonge" oudere werknemers niet naar dit systeem te sturen... of om deze mensen aan te zetten verder naar werk te zoeken. Voor de jaren daarvoor geldt de gelijkstelling op basis van het minimumrecht per loopbaanjaar (voor 2016 : 23.374,55 euro). Er is dus een een beperking tot het beperkt fictief loon beneden de leeftijd van 60, maar er bestaan uitzonderingen voor zware beroepen, ondernemingen in herstructurering en om medische redenen. In deze gevallen wordt wel het normaal fictief loon gebruikt voor de berekening.

Invloed op je aanvullend pensioen

Wie met SWT gestuurd wordt, is dan wel de facto met pensioen, in werkelijkheid is dit niet het geval. Een aanvullend pensioen kan je slechts ontvangen wanneer je effectief de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt. In afwachting kun je dus de verworven reserves bij de pensioeninstelling van je vorige werkgever laten staan - wat in veel gevallen interessant kan zijn-, overdragen naar de onthaalstructuur van de pensioeninstelling van je ex-werkgever of naar een speciale pensioeninstelling. De uitkering van het aanvullend pensioen is in bepaalde gevallen wel mogelijk vanaf 60 jaar, namelijk indien je ten vroegste op je 55e met SWT gestuurd werd naar aanleiding van een herstructureringsplan dat vóór 1 oktober 2015 werd ingediend.

Met SWT gaan zal slechts een beperkte invloed hebben op de drie andere pijlers van het pensioenstelsel, het pensioensparen, het sparen en beleggen zonder fiscaal voordeel en de eigen woning.