Brexit & me

De kogel is door de kerk. Het Britse volk heeft voor de brexit gestemd.

Maar wat betekent dit nu juist concreet voor ons?

De eerste reacties op dit toch wel onverwachte resultaat waren nogal hevig. Het pond verloor sterk ten opzichte van de dollar en in mindere mate ten opzichte van de euro, die ook zwakker werd ten opzichte van de dollar. Dit is dus gunstig voor wie in het VK koopt, maar veel minder voor alle producten die in dollar betaald worden. Let op, het wordt over het algemeen aangenomen dat de dollar ten opzichte van de euro nog verder zal stijgen. Zeer concreet maakt de daling van het pond ten opzichte van de euro voor ons elke aankoop in pond, bijvoorbeeld online, bijzonder interessant. Het is nu het moment om ervan te profiteren.

Zal de economie lijden ?

Het is waarschijnlijk  dat de economie uit de eurozone onder de brexit  - als die er uiteindelijk komt, waaraan sommigen nog twijfelen - zal lijden. Men verwacht een geringere groei in het VK, wat een negatieve invloed zal hebben op de economieën die er nauw mee verbonden zijn, zoals de onze. Door het lagere pond wordt het voor een Belgisch bedrijf nu moeilijker om naar het VK te exporteren.  Volgens Philippe Ledent van ING België kan de brexit een verlies van zo'n 12.000 banen in ons land veroorzaken, en een negatieve impact van 0,5 % van het bbp (of 2 miljard euro) over de twee komende jaren. Er heerst ook een grote onzekerheid voor wie in het VK wenst te investeren of met het VK wil handeldrijven. Welke gunstige regels van de EU zullen van kracht blijven ? Welke zullen niet meer gelden? Deze onzekerheid zal het ondernemen zeker niet aanmoedigen.

Een verdere daling van de intrestvoet.

Een ander mogelijk gevolg is een verdere daling van de intrestvoet van de spaarrekeningen, die nu reeds op een minimum ligt. De Europese Centrale Bank zou de referentierentevoet nog kunnen laten dalen. De rendabiliteit van de banksector zou hierdoor nog meer onder druk komen te staan, omdat ze hun lasten op het sparen niet meer kunnen verlagen.

Toch opportuniteiten?

Op de beurs werden eerst zware verliezen geleden op aandelen en zelfs op sommige obligaties.  Maar enkele dagen later zetten de markten hun herstel in. De periode die volgt op de brexit is er eentje van onzekerheden. En onzekerheden kunnen opportuniteiten geven voor beleggers. De eerste reacties waren misschien overdreven, maar in een eerste tijd is een voorzichtige houding zeker aangeraden. Het is waarschijnlijk een goede zaak op het ogenblik over voldoende cash te kunnen beschikken om van mogelijke opportuniteiten gebruik te maken.  Internationale aandelen en staatsobligaties, maar ook bedrijfsobligaties, o.m. van de VS,  kunnen interessant lijken omwille van hun rendement en ook omwille van de mogelijke verdere stijging van de dollar ten opzichte van de euro.  Maar opgelet, vergeet niet dat de VS in een verkiezingsjaar zitten!

Men kan dus concluderen dat de brexit – als die er komt - op zich niet noodzakelijk catastrofale gevolgen zal hebben voor de economie, op voorwaarde dat dit niet tot een sneeuwbaleffect leidt en dat de onzekerheid niet te lang duurt. Dit kan slechts indien onze politieke leiders snel de noodzakelijke moedige maatregelen nemen.