Blijft de oude woonbonus geldig bij een herfinanciering?

Sinds 1 januari 2015 is de woonbonus op een andere leest geschoeid. De gewesten zijn nu verantwoordelijk hiervoor, wat meebrengt dat de regelingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel niet dezelfde zijn. Voor herfinancieringen verandert er evenwel niks. Het systeem van vóór 2015 blijft behouden.

Dit zijn de regelingen die vanaf 2015 van toepassing zijn. Deze gelden dus voor hypotheekleningen die afgesloten werden vanaf 1 januari 2015.


Gewest ; Maximaal aftrekbaar ; Belastingvoordeel
Vlaanderen ; "€ 1.520 (basisbedrag)
+ € 760 (tijdens eerste 10 jaar)
+ € 80 (drie kinderen of meer, tijdens eerste 10 jaar)

Deze bedragen worden niet geïndexeerd." ; 40%
Wallonië ; "€ 2.290 (basisbedrag)
+ € 760 (tijdens eerste 10 jaar)
+ € 80 (drie kinderen of meer, tijdens eerste 10 jaar)

Deze bedragen worden wel geïndexeerd." ; 40%
Brussel ; "€ 2.290 (basisbedrag)
+ € 760 (tijdens eerste 10 jaar)
+ € 80 (drie kinderen of meer, tijdens eerste 10 jaar)

Deze bedragen worden wel geïndexeerd." ; 45%
[/table]

Wanneer u in 2015 uw woonkrediet (dat dateert van vóór 2015) herfinanciert, dan blijft de oude regeling van toepassing en geniet u dus een marginaal belastingvoordeel. Dit is, vooral in Vlaanderen, een stuk voordeliger dan de huidige regeling, wat meteen ook verklaart waarom er op het einde van 2014 nog massaal veel Vlamingen een woonkrediet afsloten. Hieronder vindt u het systeem dat geldt voor herfinancieringen van leningen die dateren van vóór 2015.


Gewest ; Maximaal aftrekbaar ; Belastingvoordeel
Vlaanderen ; "€ 2.280 (basisbedrag)
+ € 760 (tijdens eerste 10 jaar)
+ € 80 (drie kinderen of meer, tijdens eerste 10 jaar)

Deze bedragen worden niet geïndexeerd." ; Marginale aanslagvoet
Wallonië ; "€ 2.280 (basisbedrag)
+ € 760 (tijdens eerste 10 jaar)
+ € 80 (drie kinderen of meer, tijdens eerste 10 jaar)

Deze bedragen worden wel geïndexeerd." ; Marginale aanslagvoet
Brussel ; "€ 2.280 (basisbedrag)
+ € 760 (tijdens eerste 10 jaar)
+ € 80 (drie kinderen of meer, tijdens eerste 10 jaar)

Deze bedragen worden wel geïndexeerd." ; Marginale aanslagvoet
[/table]

Belangrijk is wel nog dat voor herfinancieringen van leningen van vóór 2015 de bedragen in Vlaanderen niet meer geïndexeerd worden. Dat is niet het geval voor Wallonië en Brussel.