Binnen een groepsverzekering overstappen van tak 21 naar tak 23?

Een groepsverzekering kan u een aanvullend pensioen opleveren. Daartoe worden de premies geïnvesteerd tegen een gewaarborgd rendement (tak 21) of in onderliggende fondsen (tak 23). Kan de werkgever beslissen om binnen de groepsverzekering te switchen van tak 21 naar tak 23 ? of omgekeerd?

Ja, dat is mogelijk binnen een ondernemingsplan. Maar welke procedure moet dan gevolgd worden?

Als algemene regel geldt dat de werkgever het recht heeft om de financieringswijze van het pensioenplan aan te passen. Toch zijn hierop heel wat uitzonderingen en beperkingen. Wanneer de werknemers zelf ook bijdragen aan het pensioenplan en dit plan voor alle werknemers van het bedrijf geldt, dan gelden de volgende procedurevereisten:

  • Als er binnen het bedrijf een ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming op het werk of een syndicale afvaardiging is, dan moet deze beslissing genomen worden via een CAO.
  • In alle andere gevallen kan dit via een aanpassing van het arbeidsreglement.

Bovendien geldt er een adviesrecht van de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan van de syndicale afvaardiging.

  • Is het plan van toepassing op alle werknemers, dan is de werkgever verplicht om vooraf advies te vragen aan de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan, aan het comité voor preventie en bescherming of, opnieuw bij gebrek daaraan, aan de syndicale afvaardiging.
  • Geldt het plan slechts voor een gedeelte van de werknemers, dan is de werkgever verplicht om vooraf advies te vragen aan de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan, aan het comité voor preventie en bescherming of, opnieuw bij gebrek daaraan, aan de syndicale afvaardiging die de betrokken werknemers vertegenwoordigt. Bijkomende voorwaarde is dat minstens 10% van deze werknemers dit vragen en dat ze vertegenwoordigd zijn in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming of de vakbondsafvaardiging. Als er geen ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming of syndicale afvaardiging is, dan moet de werkgever de betrokken werknemers vooraf individueel informeren.

Meer weten over collectieve kapitalisatie voor KMO's?
Meer weten over collectieve kapitalisatie voor grote ondernemingen?