Biedt een VAPZ ook een dekking tegen overlijden en invaliditeit?

Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kunt u als zelfstandige sparen voor een aanvullend pensioen. Als u kiest voor een ‘sociaal’ VAPZ, dan kunt u in datzelfde contract ook een dekking tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid laten opnemen.

Als u een VAPZ wil afsluiten, dan hebt u de keuze tussen twee formules:

  • een ‘gewoon’ VAPZ
  • een ‘sociaal’ VAPZ

Bij een gewoon VAPZ kunt u maximaal 8,17% van uw beroepsinkomen (dat gebruikt wordt voor de berekening van de sociale bijdragen) storten als VAPZ-premie, met een absoluut maximum van 3.027,09 euro. In het geval van een sociaal VAPZ is dat respectievelijk 9,40% en 3.482,82 euro. Met andere woorden, via een sociaal VAPZ kunt u maximaal 15% meer premie storten.

Een tweede, belangrijk verschil tussen een gewoon en een sociaal VAPZ, is het feit dat een sociaal VAPZ ook voorziet in een aantal aanvullende waarborgen. U kunt daarbij kiezen tussen

  • een overlijdensdekking: als u overlijdt vóór de eindvervaldag van uw VAPZ, dan wordt een extra kapitaal uitgekeerd.
  • een dekking tegen arbeidsongeschiktheid: de verzekeraar keert een rente uit als u arbeidsongeschikt wordt.
  • een dekking Premievrijstelling: ingeval u arbeidsongeschikt wordt, betaalt de verzekeraar zelf verder de premies voor uw contract. U spaart dan nog verder voor een aanvullend pensioen, maar betaalt zelf geen premies meer.

In functie van de verzekeraar waarbij u uw VAPZ afsluit, kunt u bepaalde paramaters zelf bepalen: duur wachttijd, hoogte van het verzekerde overlijdenskapitaal …