Betaal minder vennootschapsbelasting via een (backservice op uw) IPT

Als ondernemer wil u uiteraard winst maken. Maar meer winst betekent ook meer vennootschapsbelasting. Een Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een handig instrument om uw winst te verlagen, en dus ook minder vennootschapsbelastingen te moeten betalen. Vooral de backservice die u kunt doen is een niet te missen opportuniteit.

Een Individuele Pensioentoezegging is een pensioenplan dat afgesloten wordt door de vennootschap met uzelf als begunstigde. Met andere woorden, de vennootschap betaalt de premies en op het einde van de rit ontvangt u het opgebouwde pensioenkapitaal. Zelfs als uw vennootschap failliet zou gaan, dan nog blijft de verworven reserve afgeschermd. Een IPT is dan ook alleen maar mogelijk als u een zelfstandige met een vennootschap bent. Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen op dit moment nog geen IPT afsluiten.

De vennootschap mag de premies voor de IPT integraal aftrekken als beroepskost. Voorwaarde is wel dat de 80%-regel gerespecteerd wordt en dat er een regelmatig en maandelijks inkomen uitgekeerd wordt. Die zegt dat de som van uw aanvullend en wettelijk pensioen niet hoger mag liggen dan 80% van uw laatste brutoloon. Blijft u binnen de 80%-grens, dan kan uw vennootschap dus haar winst elk jaar opnieuw verlagen met de premies voor de IPT. Bovendien is het mogelijk om de premies te verhogen, als u uw loon verhoogt. Uw boekhouder of verzekeringsmakelaar berekent voor u de optimale IPT-premie.

Backservice

Een zeer interessante optie die u kunt benutten bij uw IPT is de zgn. backservice. Dat is een premie die u eenmalig of in schijven kunt storten om de fiscale ruimte uit het verleden op te vullen. U kunt daarbij tot tien jaar terug gaan, zelfs als u in die periode nog geen zelfstandige was. Ook die backservice kan uw vennootschap integraal aftrekken als beroepskosten. Stel, u kunt voor de voorbije tien jaar een backservice doen van € 30.000. Als u die som in één keer betaalt, dan kan die ook volledig van de winst afgetrokken worden, op voorwaarde dat de 80%-regel nageleefd wordt en er sprake is van een regelmatig maandelijks inkomen.

Om de exacte backservice te berekenen die u kunt uitvoeren, schakelt u opnieuw best uw boekhouder of verzekeringsmakelaar in. Naar analogie met de ‘gewone’ premies voor uw IPT, kan ook de backservice verhoogd worden als uw loon stijgt. Belangrijk is wel dat de loonsverhoging op een redelijke manier verklaard kan worden. Ook op dit vlak is optimalisatie dus mogelijk.