Belastingen: is een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar?

bbm_132010221_7.jpg

We hebben onlangs gezien wat een schuldsaldoverzekering juist is en of deze verplicht is. We gaan nu zien hoe je er fiscaal het beste uit kan halen: is deze verzekering fiscaal aftrekbaar? En is het eigenlijk wel interessant de schuldsaldoverzekering in de belastingaangifte te vermelden? Er zijn twee mogelijkheden.

Niet aangeven?

Je kan je de vraag stellen hoe een schuldsaldoverzekering niet aangeven fiscaal interessant kan zijn. Op het eerste zicht lijkt dit tegenstrijdig. Nochtans… Wie de premies voor de verzekering in zijn belastingaangifte vermeldt, zal niet verwonderd zijn te horen dat ook het bij overlijden uitgekeerde kapitaal belast zal worden. Wens je dat de nabestaanden bij overlijden een zo groot mogelijke som ontvangen, dan kan het interessant zijn de premies niet aan te geven. Het uitgekeerde kapitaal zal slechts aan de belastingen ontsnappen indien ook de premies nooit aangegeven werden. Daartegenover staat vanzelfsprekend dat men in dat geval geen belastingvermindering krijgt.

Of toch?

Het meest logische en het meest gebruikelijke is natuurlijk de premies van de schuldsaldoverzekering aan te geven. Maar opgelet: deze premies worden meegerekend in de totale som die aangegeven kan worden voor de kapitaalaflossingen en interesten voor de aanschaf van de eigen woning (woonbonus afhankelijk van de regio waar je woont. Je leest er meer over in dit artikel). Wanneer de maximale som door de aflossingen van het kapitaal en de interesten reeds bereikt is, is het onmogelijk om ook nog de premies van de schuldsaldoverzekering in te brengen. Het heeft dus geen enkel nut, je riskeert enkel dat, in geval van overlijden, het uitgekeerde bedrag belast zou worden.

Het is dus slechts aangeraden de premies van de schuldsaldoverzekering aan te geven indien je het maximumbedrag nog niet hebt bereikt. Dit zal alleen het geval zijn, indien je nog niet veel van je lening hebt afbetaald. Indien je de lening aan het einde van het jaar aangaat, bestaat er veel kans dat dit het geval is. Voor inkomens van dat jaar (belastingaangifte van het volgende jaar), kan dat dus wel interessant zijn. Zeker als je opteert voor een eenmalige premie. Dankzij het aangeven van de schuldsaldoverzekering kan je het eerste jaar van de lening gemakkelijker aan het maximumbedrag komen, wat anders misschien niet het geval was geweest.

Het aangeven van de premies van de schuldsaldoverzekering zal dus afhangen van de situatie. Ook hier kan het nuttig zijn de raad in te winnen van een boekhouder.