Arbeidsongeschiktheid? “De gevolgen zijn toch niet zo erg. Ik kan dit wel overbruggen.”

Arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider is één van de tien belangrijkste oorzaken van faillissementen. Hoe kunt u zich daartegen beschermen?

Als zelfstandige beschikt u over een minder groot vangnet in de sociale zekerheid dan als werknemer. U moet dan ook zelf de nodige voorzorgen nemen om u te beschermen tegen inkomensverlies.

Waarop heeft u recht?

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt als zelfstandige, dan hebt u recht op de volgende bedragen:

Primaire arbeidsongeschiktheid (de eerste twaalf maanden)  

Daguitkering:

Gerechtigde
 met gezinslast ; Alleenstaande
gerechtigde ; Samenwonende
gerechtigde
53,99 EUR ; 40,81 EUR ; 33,13 EUR
[/table]Invaliditeit (vanaf de dertiende maand)

Daguitkering:

Situatie ; Gerechtigde
 met gezinslast ; Alleenstaande
gerechtigde ; Samenwonende
gerechtigde
Zonder stopzetting van zijn bedrijf ; 53,99 EUR ; 40,81 EUR ; 33,13 EUR
Met stopzetting van zijn bedrijf ; 53,99 EUR ; 43,21 EUR ; 37,05 EUR
[/table]

Opgelet, dit gaat om brutobedragen. Bovendien gelden een aantal administratieve en medische voorwaarden. We verwijzen u hiervoor door naar deze site.

Zelf actie ondernemen

Om uw inkomensverlies te beperken, kunt u een polis Gewaarborgd Inkomen afsluiten. Die zorgt ervoor dat u een rente krijgt als u arbeidsongeschikt wordt. U kunt fiscaal tot 100% van uw inkomsten verzekeren (bij sommige verzekeraars tot 80%, afhankelijk van de financiële acceptatieregels) en deze polis aftrekken als beroepskost. Uzelf bent hierbij de begunstigde van de uitkeringen.

De polis bevat mogelijk wel een wacht- of carenztijd. Dat is de periode na het ongeval waarvoor de verzekeraar geen bedrag uitkeert. Een voorbeeld: voorziet uw polis in een carenztijd van 60 dagen, dan komt de verzekeraar tussen vanaf dag 61. Hoe langer de wachttijd in uw contract, des te lager de premie u betaalt. Is er in uw polis een Engelse vrijstelling mogelijk, dan kunt u met terugwerkende kracht de eerste zestig dagen toch uitbetaald krijgen.

Afhankelijk van uw leeftijd, beroep, het verzekerde loon, uw gezondheidstoestand en levensstijl moet u mogelijk een vragenlijst invullen of langsgaan bij de dokter voor een check-up.