Arbeidsongeschiktheid bij werknemers komt vaker voor dan u denkt

Arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval … Het is geen randfenomeen. Eind 2013 waren er in ons land maar liefst 321.000 arbeidsongeschikten, zo blijkt uit het jaarverslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. In 2000 eerder waren dat er ‘slechts’ 200.000.

Arbeidsongeschikt (of invalide) zijn betekent niet noodzakelijk dat het onmogelijk is om een beroep uit te oefenen. Van de 321.000 ‘invaliden’ eind 2013 waren er immers 105.000 aan het werk.

Opvallend is dat 109.000 van de 321.000 arbeidsongeschikten af te rekenen hadden met psychische problemen. Dat verklaart voor een stuk de forse groei van het aantal arbeidsongeschikten sinds 2000. Daarnaast is ook het feit dat mensen langer moeten blijven werken een factor die het aantal arbeidsongeschikten de hoogte injaagt. Oudere werknemers hebben nu eenmaal een grotere kans om gezondheidsproblemen te krijgen dan hun jongere collega’s. Vooral vrouwen blijven vandaag gemiddeld langer aan de slag dan vroeger.

De Hoge Raad waarschuwde er in zijn jaarverslag wel voor dat er geen systeem van communicerende vaten mag ontstaan: doordat de criteria voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) fors verstrengd worden, mag dit niet gecompenseerd worden door meer mensen die de arbeidsmarkt verlaten via het stelsel van invaliditeit.

Wat zeggen de cijfers nog?

  • Iets meer mannen dan vrouwen waren arbeidsongeschikt: 172.000 tegenover 149.000.
  • Meer dan 60% van de arbeidsongeschikten is ouder dan 50 jaar.
  • In absolute cijfers wonen de meeste arbeidsongeschikten in Vlaanderen (171.000). In Wallonië zijn dat er 120.000. Maar als we deze cijfers relateren aan het aantal inwoners, dan zijn de Vlamingen procentueel minder vertegenwoordigd (4,1%) dan de Walen (5,1%). Brussel telde eind 2013 in totaal 28.000 arbeidsongeschikten, wat overeenkomt met 3,6% van de bevolking.