Arbeidsongeschikt? Uzelf overkomt het toch nooit …

Geen enkele zelfstandige verwacht dat hij of zij op korte termijn voor langere tijd arbeidsongeschikt wordt door een ongeval of ziekte. Toch tonen de cijfers aan dat het risico allerminst hypothetisch is. U doet er dan ook goed aan om uzelf en uw nabestaanden financieel te beschermen via verzekeringsoplossingen!

In de voorbije vijf jaar is het aantal zelfstandigen dat minstens zes maanden arbeidsongeschikt is met 11 procent gestegen. Ook het aantal invaliden onder de zelfstandigen is met 11% toegenomen op vijf jaar tijd.

De belangrijkste oorzaken zijn:

  • spier- en wervelaandoeningen
  • psychische problemen
  • hart- een vaatziekten

Zelfstandigen kunnen pas op een arbeidsongeschiktheidsuitkering rekenen vanaf de tweede maand. Dat vervangingsinkomen ligt een stuk lager dan uw normaal salaris.

Een langdurige arbeidsongeschiktheid kan dan ook voor de nodige financiële problemen zorgen: de vaste kosten blijven, maar de inkomsten vallen sterk terug. Misschien moet u zelfs extra investeren om uw eigen afwezigheid op te vangen …

U kunt zichzelf en uw gezin behoeden voor financiële zorgen door een polis Gewaarborgd inkomen te onderschrijven. Die zorgt ervoor dat u, in geval van arbeidsongeschiktheid, een uitkering ontvangt. Op die manier kunt u uw inkomensverlies compenseren. De premie is 100% fiscaal aftrekbaar. Het is ook mogelijk om deze waarborg op te nemen in een pensioenverzekering.

Praat erover met uw verzekeringstussenpersoon. Hij zal u een voorstel op maat bezorgen.

 


Meer info over de Tak 23 verzekering.