Als zelfstandige nog geen IPT? Niet slim!

Het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige ligt nog altijd een stuk lager dan dat van een werknemer, laat staan van een ambtenaar. Als zelfstandige doe je er dus goed aan om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Heb je een vennootschap en nog geen individuele pensioentoezegging (IPT)? Dan is het hoog tijd om hieraan iets te doen!

Enkel zelfstandigen met een vennootschap kunnen voorlopig een IPT afsluiten. De regering-Michel heeft al enkele jaren geleden aangekondigd dat er een gelijkaardige oplossing voorzien zou worden voor zelfstandigen zonder vennootschap, maar voorlopig is die er nog niet.

Waarom sluit je maar beter een IPT af als zelfstandige met een vennootschap?

  • Je bouwt een aanvullend pensioenkapitaal op.
  • Je vennootschap betaalt de premies en kan die aftrekken als beroepskost (op voorwaarde dat de 80%-regel nageleefd wordt en op voorwaarde dat je een regelmatige en maandelijkse bezoldiging hebt).
  • Jij bent de begunstigde van het kapitaal.
  • Je kan voor maximaal tien jaar uit het verleden een inhaalbeweging maken. Dat wordt een backservice genoemd. Het is een zeer interessante optie om de winst in je vennootschap te drukken en zo minder vennootschapsbelasting te betalen.
  • Bij de uitkering van het pensioenkapitaal wordt dit voordelig belast.
  • Je kan een voorschot opvragen om te investeren in vastgoed
  • Je kan aanvullende waarborgen, zoals een dekking arbeidsongeschiktheid en/of overlijden in je IPT integreren.

Interessant is ook dat je kan kiezen waarin je IPT investeert: in tak 21 (een gewaarborgd rendement), tak 23 (een rendement dat afhangt van beleggingsfondsen) of een combinatie van beide. Door de zeer lage rentestanden is het zinvol om tak 23 te overwegen. Je makelaar bekijkt samen met jou welke fondsen aansluiten bij jouw profiel.

Voor alle duidelijkheid: je kan je IPT probleemloos cumuleren met andere vormen van aanvullende pensioenopbouw, zoals een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), pensioensparen of langetermijnsparen.


Meer weten over de Individuele Pensioentoezegging IPT.