Als zelfstandige geld lenen: 5 manieren

Bent u een zelfstandige en hebt u extra kapitaal nodig? Dan beschikt u over een aantal mogelijkheden, elk met hun voor- en nadelen.

Lenen bij uw bank
De bekendste manier is natuurlijk een krediet afsluiten bij uw bank. Maar feit is dat banken de laatste jaren veel strenger geworden zijn vooraleer ze een kredietaanvraag goedkeuren.

Lenen bij een andere kredietverstrekker of via het internet
Lukt het niet bij uw huisbank, dan kunt u natuurlijk ook proberen bij andere banken of kredietverstrekkers. Ook op het internet vindt u ongetwijfeld heel wat aanbiedingen om extra kapitaal te verzamelen. Uiteraard moet u goed opletten wat u ondertekent. Check steeds alle modaliteiten van het kredietcontract, zoals de kosten.

Win-win-lening
Particulieren kunnen geld lenen aan kmo’s via de zgn. Win-win-lening. Dit levert de kredietgever een belastingvermindering op (2,5% van de berekeningsbasis, met een maximum van € 1.250 per jaar) en de vennootschap haalt op een eenvoudige manier extra kapitaal op. De intrest bedraagt minstens 1,375% en maximaal 2,75%. Het maximaal ontleenbare kapitaal per belastingplichtige bedraagt € 50.000. Een vennootschap kan maximaal 200.000 euro aan win-win-leningen ontlenen. Slaagt de vennootschap er niet in om (een gedeelte van) het ontleende bedrag terug te betalen, dan geniet de ontlener een belastingvermindering van 30% op de hoofdsom.

Rekening-courant
De rekening-courant geeft weer wat de vennootschap en de vennoten elkaar verschuldigd zijn. Via de rekening-courant kunt u dus geld ter beschikking stellen van uw vennootschap. U hebt in ruil daarvoor recht op een marktconforme rente. Vaak wordt een rekening-courant evenwel in de andere richting gebruikt, waarbij de vennootschap uitgaven doet voor de privékant van de zelfstandige.

Subsidies
Als zelfstandige of onderneming zijn er ook heel wat verschillende subsidies mogelijk. U vindt hierover meer info op de site http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank.