Aftrekbare kosten voor een zelfstandige in bijberoep: twee bijzondere gevallen

We zagen dat een zelfstandige in bijberoep een aantal beroepskosten kan aftrekken volgens dezelfde principes als een zelfstandige in hoofdberoep. Deze kosten moeten nodig zijn voor het verwerven of het behouden van deze inkomsten, zij moeten met de juiste documenten gestaafd worden en ze moeten ook redelijk zijn.

Er bestaan nog twee andere gevallen waarbij men aan de aftrekbaarheid zou kunnen twijfelen. Hoe zit het met uitgaven voor zaken die zowel professioneel als privé gebruikt worden? En hoe zit het met professionele uitgaven die gedaan werden vóór de start van de activiteit?

Gemengde kosten
Sommige uitgaven zullen onmiskenbaar nuttig zijn voor je professionele activiteit, maar kunnen tevens buiten je activiteit, in het privéleven, dienen. Deze kosten hebben dus, naast hun zakelijke karakter, ook een persoonlijk karakter. In dat geval zullen deze uitgaven niet geweigerd worden, toch zal slechts een percentage ervan zakelijk aftrekbaar zijn. Deze gemengde kosten zijn beperkt aftrekbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het professioneel gebruik van een werkruimte in je privéwoning. Ook de wagen die je zowel privé als professioneel gebruikt, valt onder deze categorie.

Uitgaven vóór de start van de activiteit
We hebben geschreven dat de facturen betrekking moeten hebben op de belastbare periode. Er is een bijzonder geval waar we de aandacht op wensen te vestigen. Eigenlijk geldt dit zowel voor een zelfstandige in bijberoep als voor een zelfstandige in hoofdberoep, het maakt niet uit om welk type activiteit het gaat, noch of je als natuurlijke persoon dan wel als vennootschap begint. Vermits we dit onderwerp nog niet behandeld hebben, vonden we het interessant het hier te vermelden. Hoe zit het met de kosten die je maakt vóór het begin van je activiteit? Deze uitgaven hebben geen betrekking op de belastbare periode, en toch gaat het om zuiver professionele kosten. We moeten hier een onderscheid maken tussen de aftrek voor de belastingen en de aftrek van de btw.

Belastingen
Uitgaven die je vóór de aanvang van je activiteit gemaakt hebt voor je (bij)beroep, mag je voor de belastingen wel aftrekken van je inkomsten. Opgelet: er wordt wel rekening gehouden met de waarde van het voorwerp op het ogenblik van de activiteit, en niet op het ogenblik van de aankoop. Maak je bijvoorbeeld voor je bijberoep gebruik van een wagen die je twee jaar geleden aangekocht hebt, dan geldt de actuele waarde van de wagen (en slechts voor het professioneel gebruik - zie gemengde kosten hierboven), en niet de aankoopwaarde. Een factuur als bewijs van de aankoop kan altijd zeer nuttig zijn. Een ander type kosten, bijvoorbeeld adviezen over de levensvatbaarheid van een onderneming of een activiteit, kunnen natuurlijk ook afgetrokken worden.

Btw
Voor de btw ligt de situatie anders. Als je een aankoop doet alvorens je als zelfstandige start, dan heb je geen recht op de aftrek van de btw, tenzij deze aankoop "onmiskenbaar" gebeurd is in voorbereiding van de zelfstandige activiteit. In zulk geval moet je de betaalde btw als "aftrekbare btw" opnemen in je eerste btw-aangifte. Vergeet niet de factuur te laten opstellen met de vermelding van een "btw-nummer in aanvraag". Dan kan later het btw-nummer toegevoegd worden.

De zelfstandige in bijberoep moet eveneens met deze twee bijzondere gevallen rekening houden.