10 tips om ziekteverzuim tegen te gaan

Ziekteverzuim kan een bedrijf in de problemen brengen. Werknemers kunnen zelf nochtans een aantal principes hanteren en maatregelen nemen die mogelijk ziekteverzuim kunnen beperken. Hierbij alvast 10 tips.
  • Zorg voor een aangename, gezonde en veilige werkplek.
  • Besteed voldoende aandacht aan de sfeer op het bedrijf.
  • Maak duidelijke afspraken met werknemers over afwezigheden in geval van ziekte. Wanneer moeten ze het bedrijf op de hoogte brengen en wie moeten ze precies contacteren?
  • Vraag aan leidinggevenden om waakzaam te zijn. Zodra ze merken dat iemand zich minder goed in zijn vel voelt, kunnen ze daarop inspelen en met de man of vrouw gaan praten.
  • Neem mensen aan met het juiste profiel voor een bepaalde job. Wie niet in staat is om zijn of haar job naar behoren uit te voeren, krijgt af te rekenen met stress en dreigt gedemotiveerd te raken.
  • Laat medewerkers mee nadenken over oplossingen voor specifieke problemen. Dit verhoogt hun betrokkenheid.
  • Breng het ziekteverzuim in het bedrijf in kaart. Beperk u niet tot de naakte cijfers, maar graaf dieper naar de redenen van het verzuim. Vergelijk met de cijfers op sectorniveau. Als blijkt dat er in het bedrijf bijvoorbeeld veel afwezigheden te wijten zijn aan rugklachten, dan kunt u daar een plan van aanpak tegenover stellen.
  • Volg zieke werknemers goed op. Houd contact met hen en probeer hen betrokken te houden bij het bedrijf.
  • Organiseer een gesprek met werknemers die frequent ziek zijn. Peil naar de oorzaken en wees menselijk, maar maak hen ook duidelijk dat een hoog ziekteverzuim heel wat kosten meebrengt voor de werkgever
  • Geef zelf het goede voorbeeld.