10 tips om een key-medewerker sterker te binden aan uw bedrijf

De kwaliteit van uw medewerkers bepaalt mee het succes van uw onderneming. Daarom is het belangrijk om kernmedewerkers te binden aan uw bedrijf. U wilt immers niet dat ze bij u weggaan. Ook een langdurige arbeidsongeschiktheid door bijvoorbeeld een burn-out wilt u absoluut vermijden. Maar hoe pakt u dat aan? Enkel financiële stimuli volstaan niet. Wij zetten 10 tips op een rijtje voor een effectief retentiebeleid.

  1. Zorg voor een goede werksfeer. Dit hoeft geen geld te kosten, maar is een zeer belangrijke motivator voor medewerkers, ook voor leidinggevenden of key-medewerkers binnen een kmo.
  2. Geef uw belangrijkste medewerker(s) voldoende verantwoordelijkheid en ruimte om hun job zelf in te vullen (jobcrafting).
  3. Opleidingskansen zijn een must: ook uw keymedewerkers willen zich verder ontwikkelen. Geef hen daartoe dan ook volop de kans.
  4. Voer op regelmatige basis functioneringsgesprekken. Zorg ervoor dat zo’n gesprek geen eenrichtingsverkeer wordt, maar luister aandachtig naar de bekommernissen en vragen van uw (key)medewerkers.
  5. Communiceer transparant over de plannen en doelstellingen van het bedrijf en houd uw medewerkers op de hoogte van de evolutie. Het verhoogt hun betrokkenheid.
  6. Geef uw keymedewerkers de kans om hun job makkelijker te combineren met hun privéleven, bijvoorbeeld via flexibele werktijden, extra vakantiedagen …
  7. Streef een specifiek doel na dat buiten de typische werksfeer ligt. Richt bijvoorbeeld een loopgroepje op en schrijf gezamenlijk in voor een evenement zoals de 10 Miles.
  8. Employee benefits, zoals een bedrijfswagen, maar ook een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging, kunnen het gevoel van betrokkenheid van de medewerker versterken. Algemeen gesteld is een loonpakket op maat, waarbij de medewerker zelf keuzes kan maken, sowieso een extra troef.
  9. Een hoger brutoloon toekennen is uiteraard altijd een optie, maar netto levert dit niet altijd veel extra op. Daarom is een belastingvrije bonus, die gekoppeld is aan enkele specifieke doelstellingen, vaak een zeer interessant alternatief voor een traditionele loonsverhoging. De bonus is fiscaal onbelast voor werkgever en werknemer. De werknemer betaalt wel bijzondere sociale bijdragen van 33%. Maximaal bedraagt deze bonus € 3.215 voor 2017.
  10. U kunt een deel van de winst van het bedrijf verdelen onder uw personeel. Belangrijk hierbij is wel dat u hierover duidelijke afspraken maakt vooraf.