1 op 3 werknemers is leeg op het einde van de werkdag

Ruim 1 op 3 werknemers kan tijdens het laatste deel van de werkdag door vermoeidheid vaak zijn werk niet meer zo goed doen. 1 op 5 heeft het gevoel de laatste tijd minder goed te presteren en meer fouten te maken. Hoe gaat u hier als HR-manager mee om?

Neem de situatie ernstig
Te veel taken op korte tijd, nooit het gevoel hebben dat je klaar bent of boven je niveau moeten werken. Als werknemers hierdoor ook nog eens zaken gaan vergeten of fysieke klachten vertonen, dan komt de alarmbel in zicht. Merkt u dat een werknemer zijn taken niet meer goed uitvoert, terwijl het toch een goede werkkracht is? Of zijn er meer afwezigheden op korte tijd? Negeer dit dan niet en neem de situatie ernstig.

Zoek de oorzaken
Symptomen van vermoeidheid of uitputting hebben een oorzaak. Meer moe zijn na een drukke periode is oké, alleen mag die periode niet te lang duren. Het is niet de bedoeling dat werknemers dagelijks uitgeput naar huis gaan. Zoek mee naar de oorzaken. Is de werkdruk te hoog, zijn er conflicten? Spreek erover met uw werknemer. Wie de oorzaak kent, kan op zoek gaan naar oplossingen.

Uw functie als HR-manager
Het is belangrijk dat werknemers zich goed voelen in hun job. Is een medewerker uitgeput door te veel werk of is er iets anders aan de hand? Worden capaciteiten volledig benut? Krijgen werknemers voldoende autonomie? Allemaal zaken die u als HR-manager best voldoende in de gaten houdt.

Meer dan het functioneringsgesprek
Te weten komen hoe het de werknemers vergaat, kan tijdens het functioneringsgesprek. Maar af en toe polsen hoe het loopt, al dan niet informeel, is niets te veel. Zo detecteert u sneller problemen en kan er sneller naar oplossingen gezocht worden. Vraag ook naar concrete voorbeelden, zodat u een goed beeld krijgt van de situatie en mee kan denken over een plan van aanpak.

Welzijn op het werk
Heeft u het idee dat een werknemer baat zou hebben bij een vorming timemanagement of omgaan met stress? Bied dit dan ook aan. Geef medewerkers de kans om zichzelf in te schatten en te evolueren.

Maak geen loze beloften
Heeft u een gesprek gehad met een werknemer en deed u een voorstel? Maak uw beloften dan ook waar. Scheep werknemers niet af in de hoop dat er vanzelf verbetering komt. Volg op en blijf betrokken.

 


Lees ook de andere resultaten uit het Delta Lloyd Life gezonderzoek.